Cíle HSRS

HSRS aktuálně
Okres Sokolov
Charakteristika okresu
Cíle HSRS
Stanovy HSRS
Předsednictvo HSRS
Výkonný výbor
Členská základna
Vaše názory Komise Kalendář akcí Kalendář akcí Fotogalerie

Cíle činnosti Hospodářské a sociální rady Sokolovska

 Hospodářská a sociální rada Sokolovska vyvíjí zejména iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu

 Pro realizaci těchto cílů HSRS zejména :

 a)     předkládá návrhy strategie a koncepce rozvoje regionu

 b)     předkládá návrhy na efektivní využití finančních prostředků určených na obnovu  a rozvoj regionu s důrazem na zlepšení jeho komunikační dosažitelnosti

 c)     napomáhá vyváženému uspokojování potřeb podnikatelské sféry i zájmu na co největší zaměstnanosti

 d)     jedná s krajskými a ústředními orgány o zásadních otázkách vyplývajících z koncepce a programu hospodářského a sociálního rozvoje regionu

 e)     prosazuje společné zájmy při jednáních se zahraničními a domácími investory v otázkách týkajících se rozvoje regionu

 f)       podporuje vznik průmyslových zón pro realizaci nových investičních záměrů, restrukturalizaci průmyslu a tvorbu nových pracovních míst

 g)     podporuje a prosazuje realizaci programu podpory malého a středního podnikání se státní podporou

 h)     podporuje přeshraniční spolupráci zejména zaměřenou na rozvoj  hospodářských  a obchodních aktivit regionu

 i)       podporuje rozvoj středního a vyššího školství v souladu s potřebami podnikatelské sféry i ostatních zaměstnavatelů regionu s cílem optimalizovat nabídku a poptávku pracovní síly z pohledu vzdělanostní struktury i kvantitativní vyváženost

 j)       podporuje a prosazuje realizaci zemědělské výroby s důrazem na finalizaci a zpracování produkce

 k)     podporuje a prosazuje zemědělskou výrobu s ohledem na ochranu životního prostředí včetně rozvoje agroturistiky

 l)       podporuje a prosazuje revitalizaci  a  rekultivaci  životního  prostředí regionu zasaženého především důlní činností

 m)    podporuje a prosazuje racionální  zabezpečení a rozvoj  zdravotnických služeb a zařízení regionu.

Vyjmuto z preambule stanov Hospodářské a sociální rady Sokolovska

 

 

Otázky a připomínky: webmaster@hsrs.cz 
Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE5.