Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Dne 30.února 2022 bude možno použít pláštěnky

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska z. s.

Administrativní pracovnice HSRS

Bc. Michaela Šeblová

356 01 Sokolov, Komenského 77

+420 702 195 139 sokolov.hsrs@seznam.cz FIRMY.cz