Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

Webové stránky členů HSRS

Město Chodov Město Habartov Město Nové Sedlo Město Kraslice Obec Dolní Nivy Obec Chlum sv. Máří Obec Staré Sedlo Obec Vintířov Obec Královské Poříčí Obec Lomnice ISŠTE Sokolov Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Demokratická unie odborářů Vodohospodářské sdružení měst a obci Sokolovska