Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

CHARAKTERISTIKA SOKOLOVSKA

Geografie okresu

Sokolovsko leží v hornatém koutu severozápadních Čech při hranicích se Spolkovou republikou Německo v sousedství okresu Chebského a Karlovarského.

S nimi tvoří jeden z nejmenších krajů České republiky – Karlovarský kraj, spojený hřebenem Krušných hor sahajících do sousedního Saska a tokem řeky Ohře pramenící v Bavorsku.

I když to na první pohled tak nevypadá, představuje území plné krásy, rozmanitosti, krásné přírody, řady historických památek a pozoruhodností, ale též území plné moderní techniky a významných průmyslových výrob.

Svou rozlohou 754 km2 patří okres Sokolov, jak již uvedeno, k nejmenším v republice. Na jeho území však žije téměř 90 000 obyvatel.

Území okresu lze rozdělit do tří základních oblastí, které měly podmíněn svůj vývoj a historii předurčenými přírodními podmínkami a geografickou polohou. Jsou to západní Krušné hory, Slavkovský les a mezi těmito pohořími ležící Sokolovská pánev.