Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

Členové HSRS

Fyzické osoby:

Bc. Jan Picka Předseda HSRS
Roman Kotilínek Místopředseda HSRS
Michal MatyoPředseda Komise pro rozvoj regionu
Robert Koutný Předseda Dopravní komise
Mgr. Pavel JanusPředseda Školské komise
Bc. Miroslav Čermák
Václav Dučinský
Josef Düringer
Ing. Rudolf Tomíček

Právnické osoby:

Město Chodov, zastoupení: Mgr. Luděk Soukup
Město Habartov, zastoupení: Ing. Petr Janura hospodář
Město Nové Sedlo, zastoupení: Robert Zelenka
Město Kraslice, zastoupení:
Obec Dolní Nivy, zastoupení: Pavel Hrysz
Obec Chlum sv. Máří, zastoupení: Karel Slobodník
Obec Staré Sedlo, zastoupení: Miroslav Toncar
Obec Vintířov, zastoupení: Marek Choc
Obec Královské Poříčí, zastoupení: Michal Kováč
Obec Lomnice, zastoupení: Miloslav Matoušek
Integrovaná střední škola technická a ekonomická, zastoupení: Mgr. Pavel Janus místopředseda HSRS
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, zastoupení: Ing. Lenka Mansfeldová
Demokratická Unie Odborářů, zastoupení: Zdeněk Fojtík předseda Revizního a kontrolního orgánu
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, zastoupení: Lucie Beňušová