Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRS

Členové HSRS

Fyzické osoby:

Bc. Jan Picka předseda HSRS
Robert Koutný předseda dopravní komise
Ing. Rudolf Tomíček
Roman Kotilínek
Václav Dučinský
Josef Düringer
Michal Matyo

Právnické osoby:

Město Chodov, zastoupení: Mgr. Luděk Soukup
Město Habartov, zastoupení: Ing. Petr Janura hospodář
Město Nové Sedlo, zastoupení: Ing. Věra Baumanová
Město Kraslice, zastoupení:
Obec Dolní Nivy, zastoupení: Pavel Hrysz
Obec Chlum sv. Máří, zastoupení: Karel Slobodník
Obec Staré Sedlo, zastoupení: Miroslav Toncar
Obec Vintířov, zastoupení: Marek Choc
Obec Královské Poříčí, zastoupení: Michal Kováč
Obec Lomnice, zastoupení: Miloslav Matoušek
Integrovaná střední škola technická a ekonomická, zastoupení: Mgr. Pavel Janus místopředseda HSRS
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, zastoupení: Ing. Lenka Mansfeldová
Demokratická Unie Odborářů, zastoupení: Zdeněk Fojtík předseda Revizního a kontrolního orgánu
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, zastoupení: Lucie Beňušová