Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

CHARAKTERISTIKA SOKOLOVSKA

Příspěvek k nápravě

Ve snaze svépomocně přispět k nápravě známé problematiky tohoto dlouhodobě opomíjeného pánevního okresu, byla v roce 1999 z popudu tehdejšího senátora JUDr. Jiřího Vyvadila založena Hospodářská a sociální rada Sokolovska jako iniciativní orgán osobností veřejného života.

Toto kolegium přispívá předkládáním řešení problémů Sokolovska a vlastní komunikací se samosprávou a státní exekutivou k prosazení nezbytných strukturálních změn v regionu vedoucích ke zvýšení kvality života jeho obyvatel především formou nápravy škod na životním prostředí v lokalitách zasažených těžbou a zpracováním hnědého uhlí.