Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

CHARAKTERISTIKA SOKOLOVSKA

Osídlení okresu

Nerostné bohatství však přineslo i rozvoj lidské společnosti a sídelních struktur. Jednotlivým etapám podle významu a zájmu o daný typ surovin odpovídaly i demografické změny v regionu.

Vznikla nová sídla, některá dosahovala nebývalého rozkvětu (např. Horní Slavkov patřil v 15. až 16. století k největším městům Českého království, Loket představoval prakticky po celé historické období velmi významné správní středisko apod.), ale bohužel některá sídla v průběhu doby i vlivem těžby surovin, poválečným odsunem německého obyvatelstva nebo vznikem vojenského újezdu Císařský les zanikla.

V současné době se na Sokolovském okrese nachází 38 dále uvedených samosprávných měst a obcí:

Březová, Bublava. Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum sv. Maří, Chodov, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Tatrovice, Těšovice, Vintířov a Vřesová.