Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Hospodářská a sociální rada Sokolovska jednala o zaměstnanosti

V pondělí 26.1. se v moderních prostorách ISŠTE Sokolov konal Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska (HSRS). Dlouhodobě řeší HSRS náročné projekty většinově související s revitalizací regionu, zahlazování důlní činnosti, zaměstnanosti, dopravy i vzdělávání. I tentokrát byly na programu, za přítomnosti starostů města a obcí i zástupců významných regionálních zaměstnavatelů, zprávy o činnosti HSRS za loňský rok, bilance hospodaření, změny stanov i informace o činnosti odborných komisí při HSRS. Sněm se rovněž věnoval prioritním tématům pro rok 2015 v klíčových oblastech průmyslu a podnikání, dopravy, vzdělávání, zdravotnictví, energetiky, rekultivace a revitalizace.

Členové HSRS se kriticky vyjadřovali k neúčasti pozvaných poslanců za Karlovarský kraj a k jejich malému zájmu o společnou práci pro rozvoj regionu Sokolovska. Dlouhodobá a konstruktivní činnost Hospodářské a sociální rady Sokolovska je nepřehlédnutelná. Činnost a aktivní spolupráce je znát napříč obcemi regionu dotčených důlní činností.“

autor: Novinky z města Sokolova a okolí 28.1.2015
www.sokolov.cz