Hospodářská a sociální rada Sokolovska

HSRS dál pokračuje s novými plány i předsedou

Na sklonku loňského roku se zdálo, že Hospodářská a sociální rada Sokolovska (HSRS) končí po dvou desetiletích činnost a jako subjekt zanikne. Zvláště poté, co z ní odešla Sokolovská uhelná a členství ukončil také Sokolov. HSRS ovšem přežila klinickou smrt a začíná se ukazovat, že její existence bude mít přece jen smysl a ještě může sehrát důležitou úlohu v transformaci Sokolovska. Novým předsedou HSRS se pak stal sokolovský místostarosta Jan Picka.

V regionu působí řada subjektů, jejichž zájmem je především jeho rozvoj. Patří k nim například Mikroregion Sokolov – východ, jehož jste rovněž předsedou. Nedubluje se tak trochu jejich činnost?

Určitě ne. Mikroregion je dobrovolným svazkem čtrnácti obcí, kterých se většinou nějakým způsobem dotkla v minulosti těžba uhlí. Mikroregion se zaměřuje při plánování různých projektů hlavně na území těchto obcí. Ale takříkajíc hřištěm hospodářské a sociální rady je celý region. Je to to spolek, který je tvořen nejenom obcemi, ale také firmami, organizacemi nebo fyzickými osobami. Jedním ze záměrů HSRS vždy bylo vyvíjet iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

Proč jste se rozhodl do HSRS vstoupit a ještě se ujmout řízení rady, když si někteří mysleli, že její existence nemá smysl?

Protože já v její smysl věřím, a i když se na nějaký čas dostala činnost HSRS do útlumu, jsem přesvědčen, že ještě sehraje důležitou roli v příštích letech. Byl jsem osloven předsednictvem HSRS, zda bych převzal její řízení a souhlasil jsem s tím. Zaměříme se kromě jiného na rozšíření členské základny, chceme přesvědčit důležité firmy, aby se k nám přidaly, byli bychom rádi, aby se zapojila i hospodářská komora. A pokud jde o mé působené v mikroregionu a také v krajském zastupitelstvu, vhodně se to doplňuje či prolíná s tím, o co se snaží HSRS.

Dá se říci, že začal boj o to, jak dostat do regionu co nejvíce peněz z různých dotací, aby pomohly v procesu útlumu těžby a její náhradě jinými činnostmi. Může v tom HSRS sehrát nějakou úlohu?

Samozřejmě, protože je to stále orgán, který svou optikou vnímají jako možného partnera ministerstva, vláda i meziresortní komise. Chceme být při různých jednáních o budoucnosti regionu partnerem, který se může zasadit o to, abychom nebyli opomíjeni.

Sokolovsko patří dlouhodobě mezi strukturálně postižené regiony. To znamená, že se potýká s vyšší nezaměstnaností, nízkou životní úrovní, slabou kupní sílou, nepříznivou kvalifikační strukturou nezaměstnaných (což souvisí s nízkou vzdělanostní strukturou), nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (což souvisí s chybějící vysokou školou v kraji), špatnou dopravní dostupností (v návaznosti na problém chybějícího dálničního napojení), úbytkem obyvatel kraje, chybějícími průmyslovými zónami apod. Nyní k tomu ještě musí čelit problémům, které přináší přicházející útlum těžby uhlí. Je proto nutné, aby o problémech Sokolovska bylo více slyšet i za hranicemi Karlovarského kraje a aby se na něj nezapomínalo. To bude posláním HSRS jako platformy, která stmeluje zástupce veřejného i soukromého sektoru. Prostě všechny subjekty usilující o budoucnost regionu.

autor: Novinky z města Sokolova a okolí (mel) 7.7.2021
www.sokolov.cz