Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Jezero Medard má šanci stát se novým centrem celého kraje.

Jezero Medard se nachází v dolovém území bývalého povrchového dolu Medard poblíž Sokolova. Má rozlohu 493,44hektarů. Samotné napouštění trvalo od roku 2008 do roku 2016 a bylo potřeba 150 milionů kubických metrů vody z řeky Ohře.

Okolí jezera Medard je neustále upravováno a jsou zpracovávány koncepce jeho využití a rozvoje.

Vítězný návrh představila architektonická kancelář A8000. Vítězný návrh rozčleňuje okolí jezera do šesti rozdílných zón.

První je samotná voda a břeh, který byl měl vyjma východní části zůstat nezastavěný a volně přístupný.

Další zónou je nové město "Přístav" . Tato část má mít až 5.000 obyvatel. Jednou stranou se přimyká k vodní hladině a ze strany druhé se začleňuje do stávající zástavby v lokalitě.

Třetí část je bydlení nad jezerem. Lokalita vzniklá na vytěžených vrstvách nabízí výjimečný terasovitý prostor pro rodinné domy.

Čtvrtá lokalita je vymezena pro vznik rekreačně-sportovních areálů.

Pátou zónu lze nazvat „Smart“. Zde budou nové technologie jako větrné či solární elektrárny a další technická zařízení a technické zázemí komplexu.

Šestým místem je pak stavba „Ostrov“. Jedná se o moderní konstrukce, které se mohou stát hrdým symbolem celé lokality. Z vody vyrůstající stavby v sobě ukrývají neobvyklé prostory k ubytování, odpočinku a v neposlední řadě i vědecké centrum.

Okolí jezera Medard má nakročeno k tomu stát se živým centrem Karlovarského kraje.


Vlastní urbanistickou studii zpracuje vítězná architektonická kancelář A8000. Připraví plán budoucí zástavby celého okolí jezera. Počítá se vznikem nových obytných čtvrtí, rekreačně odpočinkových zón i technologického zázemí nutného pro chod lokality jako komplexu.


Atelier A8000

ATELIER 8000 založili Martin Krupauer a Jiří Střítecký v roce 1989 na základě touhy stavět domy a to s maximální mírou tvůrčí a pracovní svobody. Zároveň si vždy byli vědomi zodpovědnosti za celý průběh díla, od návrhu až po realizaci.
autor: Petr Ondříšek 24.2.2022

Medard Medard Medard Medard Medard Medard Medard Medard Medard