Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska

Dne 27. 6. 2022 proběhlo řádné zasedání Sněmu Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z. s.

Kromě stálých členů se uvedené sněmu účastnili také hosté: předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Ing. Helena Veverková, Patrik Pizinger a Ing. Lukáš Švéda z Odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Děkujeme všem účastníkům sněmu za jejich účast a přínost do diskuse.


sněm sněm
autor: Bc.Michaela Seblová 1.7.2022