Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska

Dne 20. 6. 2023 se konal řádný SNĚM Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z.s.,kterého se zúčastnilo 10 členů spolku.

Předseda tímto děkuje za jejich účast a projevení zájmu o chod HSRS.


autor: Bc.Michaela Seblová 21.6.2023
logo