Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Bc.Jan Picka

Co je HSRS

Hospodářská a sociální rada Sokolovska (dále HSRS) vznikla jako volné sdružení právnických a fyzických osob, podnikatelské sféry, samosprávy měst a obcí, odborů a členů Parlamentu ČR, jakož i významných představitelů veřejného života ve snaze pomoci řešit problémy regionu.

HSRS byla ustavena na zakládajícím sněmu dne 6. září 1999.

V současností má HSRS ve své členské základně 6 fyzických a 14 právnických osob.

Bc. Jan Picka, předseda HSRSlogo Karlovarského kraje

Komise Hospodářské a sociální rady Sokolovska

Komise Dopravní

Robert Koutný předseda komise dopravní
Zdeněk Fojtík
Roman Kotilínek
Bc. Miloslav Čermák
Ing. Miloš Holík
Bc. Jan Mannert
Ing. Karel Mareček
Radoslav Nikolov

Komise školská

Mgr.Pavel Janus předseda komise školské
                                  
 
 

Komise pro rozvoj regionu

Michal Matyo předseda komise pro rozvoj regionu
Ing. Mgr. Petr Adamec
Ing. Petr Krása
Ing. Rudolf Tomíček
Ing. Josef Veřtat