Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Zpráva ze setkání s předsedkyní Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která proběhlo 9. května 2022

Do mosteckého sídla HSR-ÚK jsem na pozvání předsedkyně Gabriely Nekolové přijel s místopředsedou HSRS p. Romanem Kotilínkem a 1. náměstkem hejtmana Karlovarské kraje Ing. Karlem Jakobcem. Rád konstatuji, že ve velice příjemné atmosféře jsme si vyměnili zkušenosti především ze „života“ obou komor. O významu HSR-ÚK svědčí fakt, že ji tvoří 7 okresních hospodářských rad a mnoho pracovních platforem. Diskutována byla především tři témata, kdy minimálně u dvou máme mnoho společného.
1.) Operační program spravedlivá transformace

V tomto tématu jsme si vzájemně představili jednotlivé projekty obou krajů a možné realizace. Také jsme se věnovali tematickým výzvám a tzv. síťovým projektům.

2.) Vodíková strategie Ústeckého kraje

Předsedkyně HSR-ÚK nás blíže seznámila s vodíkovou strategií, kterou právě Ústecký kraj schválil jako první v České republice. Představila nám nejen záměr samotné výroby, ale také následné využití vodíku. Překvapilo nás velké zastoupení subjektů, které jsou aktivní ve vodíkové platformě našeho sousedního kraje, a to včetně zástupců příslušných ministerstev. S touto strategií se můžete seznámit na webových stránkách HSR-ÚK.

3.) Připravované memorandum pro energetickou strategii.

Vedení HSR-ÚK nás seznámilo a požádalo o podporu v připravovaném memorandu. To by bylo jakousi výzvou vládě ČR a ministerstvům, abychom společně začali pracovat na potřebné změně energetické strategie. Tu dosavadní změnily současné události a je potřeba, aby především pro strukturálně postižené regiony byla vypracována koncepce nová. Memorandum bude projednáváno ve vedení krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Zároveň by své stanovisko měly předložit Tripartity jednotlivých krajů a o podporu bude požádána také naše rada. Vše samozřejmě včas připravíme a prodiskutujeme s vámi všemi.

S pozdravem a přáním pohodových dnů


Předseda HSRS
Bc. Jan Picka

Medard
autor: Bc. Jan Picka 9.5.2022